inmatningsformat:
 • Filtered HTML:
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>

   Denna webbplats tillåter innehåll med HTML. Att lära sig HTML kan kännas som en övermäktig uppgift, men att lära sig de enklaste HTML-taggarna är mycket enkelt. Denna tabell ger exempel för varje tagg som är aktiv på webbplatsen.

   För mer information, se W3C:s HTML-specifikation eller använd en sökmotor för att hitta andra webbplatser som förklarar HTML.

   TaggbeskrivningDu skriverDu får
   Ankare används för att skapa länkar till andra sidor.<a href="http://jagochmittdjur.se">Jag och mitt djur</a>Jag och mitt djur
   Betonat/kursivt<em>Betonat/kursivt</em>Betonat/kursivt
   Stark<strong>Stark</strong>Stark
   Citerat<cite>Citerat</cite>Citerat
   Kodad text som används för att visa programkällkod.<code>Kodat</code>Kodat
   Onumrerad lista - använd <li> för att påbörja varje ny post i listan<ul> <li>Första posten</li> <li>Andra posten</li> </ul>
   • Första posten
   • Andra posten
   Numrerad lista - använd <li> för att påbörja varje ny post i listan<ol> <li>Första posten</li> <li>Andra posten</li> </ol>
   1. Första posten
   2. Andra posten
   Definitionslistor liknar andra listor i HTML. <dl> inleder listan, <dt> inleder definitionstermen och <dd> inleder definitionsbeskrivningen.<dl> <dt>Första termen</dt> <dd>Första definitionen</dd> <dt>Andra termen</dt> <dd>Andra definitionen</dd> </dl>
   Första termen
   Första definitionen
   Andra termen
   Andra definitionen

   De flesta ovanliga tecken kan skrivas in direkt utan problem.

   Försök använda HTML-teckenenheter om du råkar ut för problem. Ett vanligt exempel är &amp; för ett &-tecken. En komplett lista över teckenenheter ("entities") finns på HTML entities. Några av de tillgängliga tecknen är:

   TeckenbeskrivningDu skriverDu får
   Tecknet &&amp;&
   Större än&gt;>
   Mindre än&lt;<
   Citationstecken&quot;"
  • Rader och stycken hanteras automatiskt. Radbrytningar (<br />) och taggar för stycken (<p> och </p>) sätts in automatiskt. Om stycken inte fungerar är det bara att lägga till ett par tomrader.
 • Full HTML:
  • To add a lightbox to your images, add rel="lightbox" attribute to any link tag to activate the lightbox. For example:

   <a href="image-1.jpg" rel="lightbox">image #1</a>

   <a href="image-1.jpg" rel="lightbox[][my caption]">image #1</a>

   To show a caption either use the title attribute or put in the second set of square brackets of the rel attribute.

   If you have a set of related images that you would like to group, then you will need to include a group name between square brackets in the rel attribute. For example:

   <a href="image-1.jpg" rel="lightbox[roadtrip]">image #1</a>
   <a href="image-2.jpg" rel="lightbox[roadtrip][caption 2]">image #2</a>
   <a href="image-3.jpg" rel="lightbox[roadtrip][caption 3]">image #3</a>

   There are no limits to the number of image sets per page or how many images are allowed in each set.

   If you wish to turn the caption into a link, format your caption in the following way:

   <a href="image-1.jpg" rel='lightbox[][<a href="http://www.yourlink.com">View Image Details</a>]' >image #1</a>